Aktyw-Dom, biuro rachunkowe


Biuro Aktyw Dom świadczy w pełni kompleksową obsługę księgowo-podatkową , kadrowo-płacową dla wszystkich podmiotów gospodarczych o różnych formach prawnych i o różnych profilach działalności.

Zajmujemy się pełnym zakresem usług księgowych dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz nieruchomości prywatnych. Właścicielka firmy może się poszczycić wieloma osiągnięciami z zakresu interpretacji przepisów dotyczących tematyki zarządzania, administrowania i księgowości nieruchomośc

Odbiór dokumentów od klienta

Zakres usług:

 • Usługi księgowe
  • - Księgi rachunkowe (pełna księgowość)
  • - Księgi przychodów i rozchodów
  • - Ewidencja zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
  • - Ryczałt ewidencjonowany
  • - Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • - Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT PIT VAT
  • - Sporządzanie zeznań rocznych wynikających z zapisów   księgowych
  • - Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych   GUS
  • - Monitoring należności i zobowiązań
  • - Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
  • - Opracowanie polityki rachunkowości
  • - Sprawozdania finansowe
 • Usługi kadrowo - płacowe
  • - Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • - Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
  • - Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i   rozwiązanie stosunku pracy oraz świadectw pracy
  • - Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień   lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
  • - Obsługa umów : zlecenia, o dzieło, innych
  • - Przygotowanie deklaracji do ZUS
  • - Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla   pracowników
  • - Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
 • Doradztwo finansowe
  • - Tworzenie biznes planów
  • - Opracowania analizy finansowych według potrzeb   Klienta
  • - Doradztwo w zakresie leasingu, kredytu (pożyczek)   oraz ubezpieczeń
  • - Analiza ofert kilku banków, firm leasingowych oraz   ubezpieczeniowych
  • - Pomoc przy wypełnianiu wszelkich formalności w   związku z przyznaniem finansowania
  • - Doradztwo  przy tworzeniu wniosków na dotacje  ze   środków finansowy pochodzących z Unii Europejskiej
 • Wspólnoty mieszkaniowe i nieruchomości prywatne
  • - Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • - Rozliczanie kosztów i zaliczek lokatarów(media)
  • - Rozliczanie kosztów i zaliczek funduszu remontowego
  • - Rozliczenia właścicielskie
  • - Sporządzanie sprawozdań finansowo - księgowych
  • - Sporządzanie dokumentacji na zebrania z zarządem
     i właścicielami
  • - Pomoc przy uzyskaniu kredytu termomodernizacyjnego

Lokalizacja:

Łódź, ul. Inflancka 19/123


Telefon:

042 617-19-28
0-607-80-60-50
0-605-400-527


Mapka dojazdu


design: bierzyk

Wszelkie prawa zatstrzeżone © 2009, AKTYW-DOM


Aktyw-Dom, biuro rachunkowe